Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L7/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno, 17.07.2015 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L7/2015

 


6. Harcerska Akcja Letnia.
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów.
6.1.1.
Z dniem 14 lipca 2015r. zwalniam hm. Jana Omachla z pełnienia funkcji komendanta obozu harcerskiego w Karwieńskich Błotach.

7. Mianowania instruktorów.
7.1.
Dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego w dniu 18 lipca 2015 roku następujące druhny: przewodniczkę Karolinę Zawiszę oraz Magdalenę Zajdel.

7.5.    Przyjęcie w poczet instruktorów.
7.5.1.
Z dniem 18 lipca 2015r. przyjmuję przewodniczki: Karolinę Zawiszę i Magdalenę Zajdel w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

12. Pochwały, wyróżnienia , nagrody.
Dziękuję hm. Janowi Omachlowi za organizację obozu Szczepu harcerskiego w Karwieńskich Błotach.

13. Inne.
W imieniu Komendy Hufca ZHP Krosno upoważniam hm. Łukasza Wójcika do odebrania Zobowiązania od druhen: Karoliny Zawiszy i Magdaleny Zajdel.


Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP