Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L8/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno, 03.08.2015 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L8/2015


3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1.
Rozwiązuję 17 Drużynę Harcerską działającą przy Zespole Szkół w Jedliczu.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1.
Zwalniam dh. Katarzynę Prajznar z pełnienia funkcji drużynowej 17 Drużyny Harcerskiej.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1.
Z dniem 3 sierpnia 2015r. zwalniam phm. Wojciecha Kuźmińskiego z pełnienia funkcji komendanta obozu  Szczepu „Górskie Bractwo” w Solince.


Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP