Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L9/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno, 03.08.2015 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L9/2015

2. Hufiec
2.3. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej
2.3.1. Z dniem 3 sierpnia 2015r. powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie następujących druhen i druhów:

- hm. Elżbieta Wawrzkiewicz- przewodnicząca
- pwd. Maria Wojtoń
- pwd. Magdalena Zajdel
- pwd. Hubert Królikowski

7. Mianowania instruktorów
7.1 .
Dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego w dniu 21 sierpnia 2015r. przewodniczkę Brygidę Pamelę Bożek.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1.
Z dniem 21 sierpnia 2015r. przyjmuję przewodniczkę Brygidę Pamelę Bożek w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

13. Inne
13.1.
Zamykam próbę na stopień samarytanki dh. pionierce Małgorzacie Prajsnar.


Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP