Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz specjalny L2/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno, 06.02.2015 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz specjalny L2/2015

 

Druhny i Druhowie!

Z dniem dzisiejszym zakończyliście szkolenie zastępowych. Zdobyliście podstawową wiedzę harcerską, potrzebną do prowadzenia zastępu.

Zespół kształcenia przyznaje Patenty Zastępowego następującym druhnom i druhom:
1. Julii Świątek
2. Karolinie Kubal
3. Mateuszowi Sidorowi
4. Izabeli Zawiszy
5. Aleksandrze Skwirut
6. Karolowi Pniak
7. Witoldowi Czerwińskiemu
8. Janowi Szczurowi
9. Mateuszowi Królowi
10. Izabeli Bożek
11. Weronice Hejnar
12. Klaudii Zajdel
13. Jakubowi Lidwinowi
14. Kindze Lasko
15. Wojciechowi Rogusowi
16. Joannie Mercik
17. Patrycji Tomkowicz
18. Jakubowi Józefczykowi
19. Klaudii Mercik

Życzę zastępowym, aby wiadomości zdobyte na kursie wydajnie owocowały w zastępach.

1. Zwolnienia z funkcji:
Zwalniam z funkcji drużynowego od godz. 15 ćw. Michała Józefczyka oraz cały skład kardy kształcącej. Dziękuję za miłą współpracę.


Czuwaj !
hm. Danuta Bok

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP