Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz specjalny L1/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno, 04.02.2015 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz specjalny L1/2015

 

Druhny i druhowie!

Jesteście aktywem, który pomaga drużynowemu kierować drużyną, nieść pomoc koleżankom o kolegom w zastępie. Aby sprostać tym wymaganiom zastępowi muszą pogłębiać swoją wiedzę o harcerstwie uczestnicząc w szkoleniu, systematycznie czytać prasę harcerską, pracować nad sobą, zdobywać praktyczne umiejętności. Zastępowy musi wiedzieć i umieć więcej od pozostałych członków, umieć pokierować zespołem. Dlatego chcąc nam przyjść z pomocą namiestnictwo harcerskie zorganizowało warsztaty kształcące. Będą trwać od 4-6 lutego 2015r. Bądźcie wytrwali, aktywni, chętni do wykonywania zadań, karni i posłuszni swoim przełożonym o czym mówi 7 punkt Prawa Harcerskiego.


Wyjątki z rozkazu komendanta Hufca L2/2015
z dnia 3 lutego 2015r.

Mianuję skład zespołu szkoleniowego warsztatów zastępowych następujące druhny i druhów:
1. hm. Danutę Bok - komendantka szkolenia
2. ćw. Michała Józefczyka-drużynowy
3. pwd. Joannę Brynecką – członek
4. pwd Szymona Kowala – członek
5. pion. Karolinę Turowską – członek


Czuwaj !
hm. Danuta Bok

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP