Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz specjalny L3/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno,16.05.2015 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz specjalny L3/2015

 

Druhny i Druhowie!

Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Krosno swoją działalność wychowawczą  z zuchami i harcerzami i instruktorami prowadzi w oparciu o program wychowawczy, eksponując naszych bohaterów i patronów Jana i Stanisława Magurów. Ci bardzo młodzi chłopcy, harcerze swoje życie wypełnione ideą służby Bogu, Polsce i bliźnim oddali za Ojczyznę. Dzisiaj w 32 rocznicę nadania Hufcowi ich imienia spotykamy się w miejscu, gdzie uczyli się nasi bohaterowie, a w 2012 r. odsłonięta została tablica upamiętniająca 100-lecie krośnieńskiego harcerstwa.

Od maja 1983 r. zuchy, harcerze i instruktorzy naszego Hufca w swojej pamięci utrwalają te postacie jako najpiękniejszy symbol patriotyzmu i cnót harcerskich. Dzisiejsza uroczystość to hołd oddany bohaterom, wzorcom do naśladowania.

Druhny i Druhowie!

Tegoroczne Święto Hufca ma charakter szczególny. Hufiec otrzymuje nowy sztandar. W ponad 100-letniej historii krośnieńskiego harcerstwa miało miejsce wiele przedsięwzięć dowodzących że harcerskie metody wychowawcze mają nieprzemijającą wartość,  znajdują uznanie w środowisku działania. Pamiętając o dokonaniach poprzednich pokoleń harcerskich Hufca ZHP Krosno wspomnieć należy czerwiec 1960 roku, kiedy to ówczesny komendant Hufca phm. Jan Krzanowski w imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów odebrał sztandar dla Hufca.

Dzisiaj, po 55 latach w kolejną rocznicę nadania imienia, Hufiec otrzymuje nowy sztandar  ufundowany przez Druhnę Kapitan Jadwigę Węgrzyn. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, docenienie naszej służby, a za razem zobowiązanie do dalszej rzetelnej pracy. Ten sztandar łączący w jedną rodzinę całą harcerską brać Hufca ZHP Krosno, przyjmujemy z ogromną wdzięcznością i zapewnieniem o jego poszanowaniu. Druhny bezcenny dar to dowód wierności Przyrzeczeniu Harcerskiemu, harcerskim ideałom i wzór służby dla młodego pokolenia zuchów, harcerzy i instruktorów.

Druhny i Druhowie!

Dziękując za śródroczną pracę w gromadach zuchowych i drużynach harcerskich, życzę udanego wakacyjnego wypoczynku na obozach i koloniach.


Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP