Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz specjalny L4/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno26.09.2015 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz specjalny L4/2015

 

Druhny i Druhowie !

Dzisiaj w sposób uroczysty rozpoczynamy rok pracy harcerskiej, i tradycja staje się to, że kolejne środowisko harcerskie gości nas u siebie. Tym razem gospodarzem jest 12 DH im. Zawiszy Czarnego w Rymanowie ze swoim drużynowym pwd. Stanisławem Penarem. Za nami pracowity rok 2014/2015, który obfitował w wiele imprez i uroczystości jak chociażby: Święto Hufca na którym wręczono nowy sztandar dla Hufca Krosno, Zlot Chorągwiany, który odbył się na naszej krośnieńskiej bazie w Woli Michowej.

Chcę serdecznie podziękować wszystkim drużynowym za realizację programu ZHP, ale też swoich autorskich pomysłów wzbogacających atrakcyjność zbiórek, biwaków, rajdów i innych form pracy harcerskiej. Dziękuję tym środowiskom, które zorganizowały obozy wakacyjne, a były to: Szczep Harcerski z Krościenka Wyżnego, Szczep Harcerski Górskie Bractwo z Krosna oraz Hufiec Krosno.

Również tym wszystkim, którzy brali udział w obsłudze świąt państwowych i kościelnych, oraz imprez okolicznościowych. Szczególnie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w HALiZ w charakterze organizatorów, kadry lub grupy kwatermistrzowskiej oraz tym którzy realizowali projekty związkowe.


Druhny i Druhowie !

Przed nami kolejny rok w którym  będziemy realizować planowe zadania:
•    Betlejemskie Światełko Pokoju,
•    Dzień Myśli Braterskiej,
•    Pielgrzymka Harcerska do Częstochowy,
•    Światowe Dni Młodzieży,
•    Święto Hufca,  
•    Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej,
•    Harcerska Gra Techniczno-Sprawnościowa.

Proszę abyście w procesie kształtowania postaw harcerskich wykorzystywali piękne życiorysy i dokonania bohaterów Hufca i Chorągwi. Niech będą przykładem dla nowych pokoleń zuchów i harcerzy. Pamiętajcie również o wszystkich harcerkach i harcerzach, którzy w okresie II Wojny Światowej zdali egzamin przed historią. Przypominajcie o aktualności i niezmienności ideałów służby i braterstwa bo to wzmacnia braterską przyjaźń naszej harcerskiej rodziny.

Druhny i Druhowie !

Niech Wasza aktywność programowa i wychowawcza skupia się wokół idei służby Bogu, Polsce i drugiemu człowiekowi. Pielęgnujcie zdobywanie sprawności, stopni, znaków służb. Realizujcie zadania i projekty. Szczególną uwagę zwróćcie na rozumienie pełnej treści obietnicy, przyrzeczenia i prawa harcerskiego oraz wzmacnianie działań ideowo - wychowawczych.

Przed nami wiele odpowiedzialnych zadań. Życzę Wam satysfakcji z podjętych propozycji programowych, spełnienia harcerskich planów, wytrwałości i efektywności w działaniu oraz braterstwa w służbie.


Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP