Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L10/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno, 03.10.2015 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L10/2015

 


2. Hufiec.
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji komend kursów.
2.3.1. Rozwiązuję sztab HAL w następującym składzie:

- hm. Danuta Bok - przewodnicząca,
- hm. Elżbieta Wawrzkiewicz - członek,
- hm. Jan Omachel - członek,
- phm. Wojciech Kuźmiński.


8. Zaliczenie służby instruktorskiej.
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2014/2015 następującym druhom i druhnom:

1. hm. Marek Aftanas - członek KSICh
2. phm. Alina Basak - skarbniczka Hufca
3. phm. Daniel Boczar - członek Namiestnictwa Harcerskiego
4. hm. Henryk Bogacz - sekretarz hufcowego zespołu ds. odznaczeń
5. hm. Danuta Bok - przewodnicząca KSIH
6. pwd. Joanna Brynecka - drużynowa
7. hm. Marian Ciupka - członek Kręgu Seniora
8. phm. Ewa Frydrych - drużynowa
9. hm. Kamila Frydrych - namiestniczka zuchowa
10. Zuzanna Józefczyk - drużynowa
11. ćw. Michał Józefczyk - drużynowy
12. phm. Czesława Frank - członek Kręgu Seniora
13. phm. O. Patryk Jankiewicz - kapelan Hufca
14. hm. Dorota Jurczak - drużynowa
15. HO. Justyna Jureczko - drużynowa
16. pwd. Szymon Kowal - drużynowy
17. pwd. Katarzyna Kołodziej - drużynowa
18. phm. Radosław Kasprzyk - instruktor wspierający
19. Barbara Klecha - drużynowa
20. pwd. Hubert Królikowski - instruktor wspierający
21. phm. Jolanta Krygowska - członek KSIH
22. hm. Piotr Lubaś - drużynowy
23. phm. Piotr Lidwin - administrator danych osobowych
24. pwd. Witold Lidwin - członek wspierający
25. phm. Jolanta Muzyka - drużynowa
26. Dorota Nycz - drużynowa
27. hm. Jan Omachel - Komendant Kręgu Seniora
28. pion. Małgorzata Prajsner - drużynowa
29. pwd. Mikołaj Przetacznik - zastępca Komendanta Szczepu
30. hm. Kazimiera Parzych - przewodnicząca KRH
31. pwd. Agnieszka Podkulska - członek wspierający
32. hm. Władysław Przybysz - członek KRH
33. pwd. Stanisław Penar - drużynowy
34. phm. Mariola Twaróg - drużynowa
35. pwd. Kamila Rodzeń - instruktor wspierający
36. Jadwiga Szajna - Komendanta Szczepu
37. phm. Mirosława Świdrak - Członek KRH
38. phm. Małgorzata Wach - drużynowa
39. hm. Elżbieta Wawrzkiewicz - z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych
40. pwd. Maria Wojtoń - członek namiestnictwa zuchowego
41. phm. Jadwiga Węgrzyn - członek Kręgu Seniora
42. hm. Łukasz Wójcik - członek namiestnictwa harcerskiego
43. hm. Marek Wójcik - z-ca przewodniczącego KSIH
44. pwd. Paulina Wysocka - drużynowa
45. hm. Zofia Wójtowicz - członek Kręgu Seniora
46. pwd. Aleksandra Wojtowicz - członek Zespołu Programowego Hufca
47. pwd. Joanna Zawojska - członek wspierający

Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP