Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L11/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno, 19.10.2015 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L11/2015

 

 

1. Zarządzenie z informacją
1.1. Zarządzenie
1.1.1.
Zgodnie z § 48 statutu ZHP zwołuję na dzień 21 listopada 2015r. zjazd Hufca ZHP Krosno, który odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta przy ul. Staszica 2 w Krośnie o godz. 10.00.

1.1.2. Podaję listę uczestników z czynnym prawem wyborczym:
1. hm. Marek Aftanas - członek KSICh
2. phm. Alina Basak - skarbniczka Hufca
3. phm. Daniel Boczar - członek Namiestnictwa Harcerskiego. 
4. hm. Henryk Bogacz - sekretarz hufcowego zespołu ds. odznaczeń
5. hm. Danuta Bok - przewodnicząca KSIH
6. hm. Jan Borek - Komendant Hufca
7. pwd. Joanna Brynecka - drużynowa
9. phm. Ewa Frydrych - drużynowa
10. hm. Kamila Frydrych - namiestniczka zuchowa
11. Zuzanna Józefczyk - drużynowa
12. ćw. Michał Józefczyk - drużynowy
13. phm. O. Patryk Jankiewicz - kapelan Hufca
14. hm. Dorota Jurczak - drużynowa
15. HO. Justyna Jureczko - drużynowa
16. pwd. Szymon Kowal - drużynowy
17. pwd. Katarzyna Kołodziej - drużynowa
18. Barbara Klecha - drużynowa
19. phm. Jolanta Krygowska - członek KSIH
20. hm. Piotr Lubaś - drużynowy
21. phm. Piotr Lidwin - administrator danych osobowych
22. phm. Jolanta Muzyka - drużynowa
23. Dorota Nycz - drużynowa
24. hm. Jan Omachel - Komendant Kręgu Seniora
25. pion. Małgorzata Prajsner - drużynowa
26. hm. Kazimiera Parzych - przewodnicząca KRH
27. hm. Władysław Przybysz - członek KRH
28. pwd. Stanisław Penar - drużynowy
29. phm. Mariola Twaróg - drużynowa
30. Jadwiga Szajna - Komendanta Szczepu
31. phm. Mirosława Świdrak - Członek KRH
32. phm. Małgorzata Wach - drużynowa
33. hm. Elżbieta Wawrzkiewicz - z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych
34. pwd. Maria Wojtoń - członek namiestnictwa zuchowego
35. Kamil Woźniak - drużynowy
35. hm. Łukasz Wójcik - członek namiestnictwa harcerskiego
36. hm. Marek Wójcik - z-ca przewodniczącego KSIH
37. pwd. Paulina Wysocka - drużynowa
38. pwd. Aleksandra Wojtowicz - członek Zespołu Programowego Hufca

Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP