Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L12/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                 Krosno, 12.11.2015 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L12/2015

 

1.    Zarządzenia i informacje
1.1    Zarządzenie:
Podaję do wiadomości listę uczestników na Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Krosno w dniu 21.11.2015r. z biernym prawem wyborczym:
1. hm. Ciupka Marian
2. phm. Frank Czesława
3. phm. Kasprzyk Radosław
4. pwd. Królikowski Hubert
5. pwd. Lidwin Witold
6. pwd. Przetacznik Mikołaj
7. pwd. Podkulska Agnieszka
8. pwd. Rodzeń Kamila
9. phm. Węgrzyn Jadwiga
10. hm. Wójtowicz Zofia
11. pwd. Zawojska Joanna

Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP