Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L13/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                 Krosno, 13.11.2015 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L13/2015

 

2. Hufiec
2.3. Rozwiązanie komisji inwentaryzacyjnej
2.3.1 Z dniem 13 listopada 2015 r. rozwiązuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie  następujących druhen i druhów:

hm. Elżbieta Wawrzkiewicz – przewodnicząca
pwd. Marię Wojtoń
pwd. Magdalenę Zajdel
pwd. Huberta Królikowskiego

5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1. Rozkazem L13/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zwalniam pwd. Szymona Kowala z pełnienia funkcji drużynowego 9 DSH „Gryf” im. Batalionu Szturmowego „Parasol” działającej przy Klasztorze O.O. Kapucynów w Krośnie. Dziękuję za trud i pracę włożoną w wychowanie młodzieży.

5.3.2. Rozkazem L13/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zwalniam phm. Wojciecha Kuźmińskiego z pełnienia funkcji drużynowego 13 GDH „Delta” im. Józefa Grzesiaka „Czarnego” działającej przy Klasztorze O.O. Kapucynów w Krośnie. Dziękuję za trud i pracę włożoną w wychowanie młodzieży.

5.3.3. Rozkazem L13/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zwalniam phm. Wojciecha Kuźmińskiego z pełnienia funkcji komendanta Szczepu Harcerskiego „Górskie Bractwo”, działającego przy przy klasztorze O.O Kapucynów w Krośnie. Dziękuję za pracę organizacyjno–programową w Szczepie.

5.3.4. Rozkazem L13/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. powołuję odk. Tomasz Ślempa do pełnienia obowiązków komendanta Szczepu Harcerskiego „Górskie Bractwo” działającej przy przy klasztorze O.O Kapucynów w Krośnie. Życzę wytrwałości w realizowaniu programu Szczepu Harcerskiego „Górskie Bractwo”.

5.3.5. Rozkazem L13/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. mianuję pwd. Szymona Kowala drużynowym 13 GDH „Delta” im. Józefa Grzesiaka „Czarnego”, działającej przy klasztorze O.O Kapucynów w Krośnie. Życzę wytrwałości w realizowaniu programu powierzonej sobie drużyny.

5.3.6. Rozkazem L13/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. powołuję sam. Karolinę Turowską do pełnienia obowiązków drużynowej 9 DSH „Gryf” im. Batalionu Szturmowego „Parasol”, działającej przy klasztorze O.O Kapucynów w Krośnie. Życzę wytrwałości w realizowaniu programu powierzonej sobie drużyny.

Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP