Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L14/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                 Krosno, 01.12.2015 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L14/2015

7.     Mianowania instruktorów
7.1    Zamknięcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika.
7.1.1    Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 30 listopada 2015 zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki oraz dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego HR Justynie Jureczko.

7.1.2 Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 30 listopada 2015 zamykam próbę i przyznaję stopień przewodnika oraz dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego następujących druhów: odkr. Tomasza Ślempa i ćw. Andrzeja Pietrusiaka.

7.2 Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika.
7.2.1  Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 30 listopada 2015 otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:
- Justynie Zimny-Frużynskiej - opiekunką próby mianuję phm. Alinę Basak
- sam. Weronice Zawiszy - opiekunem próby mianuje druha Daniela Bielaka

7.4 Otwarcie próby na stopień podharcmistrza/ podharcmistrza
7.4.1 Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 30 listopada 2015 otwieram pwd. Katarzynie Kołodziej próbę na stopień podharcmistrzyni. Opiekunem próby mianuje hm. Jana Omachla

7.4.2 Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień podharcmistrza następującym druhom: pwd. Mikołajowi Przetacznikowi i pwd. Szymonowi Kowalowi.

Opiekunami mianuję:
•    hm. Jana Borka
•    hm. Piotra Lubasia

Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP