Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L15/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                 Krosno, 20.12.2015 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L15/2015

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druhnę pwd. Paulinę Wysocką z pełnienia funkcji drużynowej 2 Drużyny Harcerskiej im. płk. Jana Piwnika „Ponurego” w Krośnie – Białobrzegi.

3.3.2. Mianuję druhnę sam. Weronikę Zawiszę drużynową 2 Drużyny Harcerskiej im. płk. Jana Piwnika „Ponurego” działającej w Krośnie – Białobrzegach.

13. Inne
13.1 Na wniosek Harcerskiej Szkoły Ratowniczej przyznaję tytuł Ratownika ZHP druhowi wyw. Rafałowi Zuzakowi.

Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP