Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L1/2016

Krosno, 16.01.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L1/2016

 

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości wyniki wyborów ciał statutowych na Zjedzie Zwykłym Hufca ZHP w Krośnie:
Na funkcję komendanta Hufca został  wybrany hm. Jan Borek.
pwd. Paulina Wysocka – z-ca Komend. Hufca d/s programu i pracy z kadrą
phm. Daniel Boczar – skarbnik Hufca
hm. Elżbieta Wawrzkiewicz – członek Komendy Hufca
hm. Kamila Frydrych  – członek Komendy Hufca
hm. Piotr Lubaś – członek Komendy Hufca
pwd. Stanisław Penar  – członek Komendy Hufca
pwd. Katarzyna Kołodziej  – członek Komendy Hufca

1.2.2. Skład Komisji Rewizyjnej Hufca:
hm. Jan Omachel – przewodniczący
hm. Marek Wójcik – z-ca przewodniczącego
phm. Mariola Twaróg – członek

2. Hufiec
2.1. Zwolnienie w Komendzie Hufca
2.3.1. Powołanie i rozwiązanie sztabów Komisji i Komendy Hufca
2.3.1. Rozwiązuję Zespół d/s Nagród w składzie:
hm. Elżbieta Wawrzkiewicz
hm. Stefania Zborowska
hm. Henryk Bogacz

2.3.2. Rozwiązuję Hufcową Komisję Stopni Instruktorskich w składzie :
hm. Danuta Bok
hm. Dorota Jurczak
phm. Jolanta Krygowska
hm. Marek Wójcik

2.3.3. Rozwiązuję Zespół Kształcenia w składzie:
hm. Danuta Bok
hm. Kamila Frydrych
hm. Dorota Jurczak
hm. Piotr Lubaś

2.3.4. Rozwiązuję namiestnictwo zuchowe w składzie:
hm. Kamila Frydrych
phm. Małgorzata Wach
pwd. Maria Wojtoń

2.3.5. Rozwiązuję namiestnictwo harcerskie w składzie:
hm. Piotr Lubaś
phm. Daniel Boczar
hm. Łukasz Wójcik
pwd. Katarzyna Kołodziej

2.3.6. Powołuję  namiestnictwo zuchowe w składzie:
hm. Kamila Frydrych – namiestniczka
phm. Małgorzata Wach – z-ca
pwd. Maria Wojtoń – członek
phm. Ewa Frydrych – członek

2.3.7. Powołuję namiestnictwo harcerskie w składzie:
pwd. Katarzyna Kołodziej – namiestniczka
pwd. Szymon Kowal
wyw. Kamil Wozniak
sam. Angela Smoleń
trop. Klaudia Kielar

2.3.8. Powołuję Komisję Stopni Instruktorskich Hufca w składzie:
hm. Danuta Bok – przewodnicząca
hm. Alina Basak – z-ca
hm. Dorota Jurczak – członek
phm. Jolanta Krygowska – członek
hm. Marek Aftanas – członek

2.3.9. Powołuję Zespół d/s Nagród i Odznaczeń w składzie:
hm. Elżbieta Wawrzkiewicz – przewodnicząca
hm. Henryk Bogacz – członek
hm. Jan Omachel – członek

2.3.10. Szefem Biura Komendy Hufca mianuję hm. Danutę Bok.

2.3.11. Powołuję Zespół d/s finansów i pozyskiwania środków w składzie:
phm. Daniel Boczar – przewodniczący
hm. Piotr Lubaś
hm. Alina Basak
pwd. Stanisław Penar
Justyna Zimny – Frużyńska

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Rozwiązuję Związek Drużyn Ziemi Jedlickiej.
3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn Hufca Krosno Drużynę Harcerską działającą przy Zespole Szkół Nr 2 w Dukli i nadaję jej numer 6 oraz zatwierdzam nazwę „Iskra”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam phm. Jolantę Muzykę z pełnienia funkcji Komendanta Związku Drużyn Ziemi Jedlickiej.
3.3.2. Mianuję dh Justyną Zimny – Frużyńską drużynową 6 Drużyny Harcerskiej „Iskra” działającej przy Zespole Szkół Nr 2 w Dukli ul. Armii Krajowej 1.

13. Inne
13.1. Otwieram próbę wędrowniczą dh Krzysztofowi Matusiakowi z 11 Drużyny Harcerskiej w Lubatowej. Opiekunem próby mianuję pwd. Aleksandrę Magdę HR.
13.2. Zamykam próbę i przyznaję stopień Harcerki Rzeczypospolitej HO Alek-sandrze Świątek.


Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP