Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L2/2016

Krosno, 12.02.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L2/2016

 

3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Nadaję 8 Drużynie Harcerskiej działającej przy Gimnazjum w Krościenku Wyżnym nazwę "Ventus".

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Powołuję 12 Gromadę Zuchową "Leśne Grzybki" działającą w Szkole Podstawowej w Rogach.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję dh. Beatę Bałukę drużynową 12 Gromady Zuchowej "Leśne Grzybki" działającą w Szkole Podstawowej w Rogach.

6. Harcerska Akcja Letnia
6.1. Zwolnienia i mianowania Komendantów
6.1.1. Mianuję hm. Jana Omachla Komendantem zimowiska w Stępinie od 15-19 lutego 2016 roku.
6.1.2. Mianuję pwd. Katarzynę Kołodziej Komendantką Kursu Zastępowych w  miejscowości Stępina w dniach od 15-19 lutego 2016 roku.
6.1.3. Mianuję pwd. Paulinę Wysocką Komendantką Zlotu z okazji Dnia Myśli Braterskiej w dniach od 12-14 lutego 2016r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Krośnie.

13. Inne
13.1. Powołuję Koło Przyjaciół Harcerstwa przy 6 Drużynie Harcerskiej "Iskra" w  Dukli.


Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP