Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz specjalny L1/2016

Krosno, 13.02.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz specjalny L1/2016

 

Druhny i Druhowie!

W myśl słów zawartych w Przyrzeczeniu Harcerskim każdy harcerz pragnie całym życiem  pełnić najpiękniejszą służbę, Bogu, Polsce i nieść bezinteresowną i chętną  pomoc bliźnim.

Dziś chcę podziękować za pełnienie tej służby wszystkim drużynowym i instruktorom.

W sposób szczególny  pragnę wyróżnić następujące Druhny i Druha:
- dh. Dorotę Nycz - drużynową 16 Gromady Zuchowej "Słoneczne Promyczki" z Lubatowej
- dh. Annę Gaweł - drużynową Gromady Zuchowej z Iwonicza
- phm. Małgorzatę Wach - drużynową 3 Gromady Zuchowej „Wesołe Skrzaty” z Krosna
- phm. Janinę Ewę Frydrych - drużynową 2 Gromady Zuchowej „Kwiatowa Rodzina” z Krosna
- dh. Zuzannę Józefczyk - drużynową 5 Gromady Zuchowej „Wesoła Gromada” z Iskrzyni
- pwd.Joannę Brynecką - drużynową 5 Krośnieńskiej Drużyny Harcerek „Shenandu” im. Jadwigi Falkowskiej
- dh. Joannę Czekańską - drużynową 7 Drużyny Harcerskiej im. Janusza Korczaka z Krościenka Wyżnego
- dh. Justynę Jureczko - drużynową 4 Drużyny Harcerskiej „Z Nienacka” im. Szarych Szeregów z Krosna
- dh. Krystynę Bargieł - drużynową 10 Drużyny Harcerskiej „Leśna Brać” z Iwonicza
- dh. Małgorzatę Prajsnar - drużynową 20 Drużyny Harcerskiej „Pagoda” z Korczyny
- dh. Michała Józefczyka - drużynowego 8 Drużyny Starszoharcerskiej im. Szarych Szeregów z Krościenka Wyżnego
- dh. Ewę Staroń - drużynową 11 Drużyny Harcerskiej z Lubatowej

Składam też serdeczne podziękowania za wolontariacką pracę podczas Harcerskiej Akcji Letniej 2015 na stanicy Hufca w Woli Michowej Druhnom i Druhom:
- Aleksandrze Borek,
- Wiktorowi Szczęsnemu,
- Wiktorii Urban,
- Wiktorii Polak,
- Annie Królikowskiej,
- Natalii Bargieł,
- Martynie Lechoniewicz,
- Małgorzacie Prajsnar,
- Angeli Smoleń
- Michałowi Józefczykowi.

Z okazji zbliżającego się Dnia Myśli Braterskiej życzę wszystkim zuchom, harcerzom, instruktorom i seniorom naszego Hufca radości płynącej z harcerskiej służby oraz wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.

Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP