Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L4/2016

Krosno, 04.03.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L4/2016

 

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje 
1.2.1. Zatwierdzam regulamin Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Krosno na lata 2016-2018.

7. Mianowania instruktorów
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 4.03.2016 r. przyjmuję pwd. Justynę Jureczko w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

13. Inne
13.1. Upoważniam hm. Piotra Lubasia do odebrania Zobowiązania Instruktorskiego od przewodniczki Justyny Jureczko w dniu 4.03.2016 r.
13.2. Zwalniam phm. Wojciecha Kuźmińskiego z pełnienia obowiązków opiekuna próby dh. Karoliny Turowskiej z powodu zaprzestania działalności harcerskiej w ZHP.
13.3. Mianuje phm. O. Patryka Jankiewicza opiekunem próby na stopień pwd. dh.  Karoliny Turowskiej.

Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP