Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L6/2016

Krosno, 31.05.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L6/2016

2. Hufiec                                                                                               
2.3     Powołanie i rozwiązanie sztabów , komisji , komend kursów.
2.3.1  Powołuję z dniem 31 maja 2016r. Kapitułę Stopni  Wędrowniczych w składzie:
 - hm. Łukasz Wójcik – przewodniczący
 - pwd. Mikołaj Przetacznik – z-ca przewodniczącego
 - pwd. Paulina Wysocka – członek
 - pwd. Kamila Rodzeń – członek
 - pwd. Brygida Bożek – członek

12.      Pochwały, wyróżnienia , nagrody.
12.1. Serdecznie dziękuje druhom: ćw. Krzysztofowi Merkwie, wyw. Piotrowi Rzeźnikowi i Kamilowi Woźniakowi za pomoc przy sprzątaniu pomieszczeń obozowych oraz przeglądanie i segregowanie sprzętu obozowego na stanicy w Woli Michowej w dniach 4-5 maj 2016r.

 

Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP