Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L5/2016

Krosno, 29.04.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L5/2016


7.     Mianowania instruktorów na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1     Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca z dnia 26 kwietnia   2016 zamykam próbę na stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia  Zobowiązania Instruktorskiego druhny:
- Karolinę Turowską
- Weronikę Klocek

7.2 Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1 Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 kwietnia 2016r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:
- Joannie Czekańskiej
- sam. Angeli Smoleń
- ćw. Krzysztofowi Merkwie

7.4 Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1 Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 kwietnia 2016r. otwieram pwd. Kamili Rodzeń i pwd. Joannie Bryneckiej próbę na stopień podharcmistrzyni.

12.  Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 Na wniosek Kapituły Odznaczeń przyznaję złotą odznakę „Zasłużony dla Hufca Krosno”:
- hm. Elżbiecie Wawrzkiewicz
- hm. Janowi Borkowi

12.2    Na wniosek Kapituły Odznaczeń przyznaję srebrną odznakę „Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno”
- hm. Alinie Basak
- pwd. Stanisławowi Penarowi

12.3    Na wniosek Kapituły Odznaczeń przyznaję brązową odznakę „Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno” następującym druhnom:
- hm. Kazimierze Parzych
- phm. Małgorzacie Wach
- phm. Janinie Ewie Frydrych

13.     Inne
13.1    Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę i przyznaję stopień Harcerza Rzeczypospolitej pwd. Hubertowi Królikowskiemu.
13.2    Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę wędrowniczą dh. Krzysztofowi Matusiakowi członkowi 11 Drużyny Starszoharcerskiej z Lubatowej.

 

Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP