Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L7/2016

Krosno, 16.06.2016r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L7/2016

6. Harcerska Akcja Letnia
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję pwd.Katarzynę Kołodziej komendantką biwaku w miejscowości Iwla w dniach 17-19 czerwca 2016 r.

7. Mianowania instruktorów
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 16 czerwca 2016 r. przyjmuję przewodniczkę Weronikę Klocek w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Dziękuję drużynom za występy artystyczne z okazji Dni Krosna: 12 GZ „Leśne Grzybki” z Rogów, 2 DH z Krosna, 4 DH z Krosna, 8 DSH z Krościenka Wyżnego, 18 DH z Łężan oraz Szczepowi Harcerskiemu „Górskie Bractwo” z Krosna.
12.2. Udzielam pochwały pwd.Paulinie Wysockiej za organizację programu harcerskiego przedstawionego z okazji Dni Krosna.

CZUWAJ!

hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP