Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L8/2016

Krosno, 25.06.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                               
Hufiec Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L 8/2016

3.        Drużyny
3.3.    Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1.  Zwalniam pwd. Justynę Jureczko z funkcji drużynowej  4 Drużyny Harcerskiej im. Szarych Szeregów działającej przy kościele Ducha Świętego w Krośnie.
3.3.2.  Mianuję dh. sam. Weronikę Hejnar drużynową 4 Drużyny Harcerskiej im. Szarych Szeregów działającej przy kościele Ducha Świętego w Krośnie.
3.3.3.  Zwalniam pwd. Katarzynę Kołodziej z pełnienia obowiązków komendantki biwaku z dniem 20 czerwca 2016 r.

7.          Mianowania instruktorów
7.5.       Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1.    Z dniem 25 czerwca 2016r. przyjmuję przewodniczkę Karolinę Turowską w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

12.         Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1.      Dziękuję drużynowym Gromad Zuchowych i Drużyn Harcerskich za realizację zadań programowych ZHP za rok 2015/2016.

CZUWAJ!

hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP