Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L10/2016

Krosno, 24.07.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
Im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L10/2016

6.         Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1.       Zwolnienia i mianowania komendantów.
6.1.1.    Zwalniam pwd. Grzegorza Mięsowicza z pełnienia funkcji komendanta obozu w Solince, z dniem 19 lipca 2016 r.
6.1.2.    Zwalniam hm. Jana Omachla z funkcji komendanta obozu w Karwieńskich Błotach.

7.         Mianowania instruktorów
7.5.      Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1.    Z dniem 16 lipca 2016r. przyjmuję przewodnika Michała Józefczyka w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego

12.      Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1.    Serdecznie dziękuję hm. Janowi Omachlowi za zorganizowanie i bezpieczne przeprowadzenie Akcji Letniej dla Szczepu Harcerskiego z Krościenka Wyżnego w Karwińskich Błotach.
12.2.    Dziękuję pwd. Grzegorzowi Mięsowiczowi za pracę włożoną w przygotowanie i bezpieczne przeprowadzenie Akcji Letniej dla Szczepu Harcerskiego „Górskie Bractwo” w Solince.

Czuwaj!
                                                                                           hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP