Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L11/2016

Krosno, 08.08.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
Im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L11/2016

1.          Zarządzenia i informacje
1.1.       Zarządzenia
1.1.1.   Zarządzam wystawienie Drużyny Sztandarowej w dniu 15 sierpnia 2016r. przez Szczep Harcerski „Górskie Bractwo” z okazji Dnia Wojska Polskiego i uczestnictwo we mszy polowej, która odbędzie się w Krośnie w rynku o godzinie 1030. Za przygotowanie jest odpowiedzialny komendant szczepu dh. pwd. Tomasz Ślemp.

6.       Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1.     Zwolnienia i mianowania komendantów.
6.1.1.  Z dniem 8 sierpnia zwalniam dh. phm. Paulinę Wysocką z pełnienia funkcji komendantki obozu harcerskiego Hufca Krosno w Woli Michowej

12.      Pochwały, wyróżnienia
12.1.    Dziękuję phm. Paulinie Wysockiej za przygotowanie organizacyjne i programowe obozu Hufca Krosno w Woli Michowej.

Czuwaj!

hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP