Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L12/2016

Krosno, 9.09.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
Im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L12/ 2016

2.       Hufiec
2.2.    Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Powołuję Zespół Programowy Hufca w składzie:
         - phm. Paulina Wysocka – przewodniczący,
         - pwd. Joanna Brynecka – członek,
         - pwd. Aleksandra Wójtowicz – członek,
         - pwd. Karolina Zawisza – członek.

3.      Drużyny
3.1.   Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Na podstawie § 8 11 pkt 2 Statutu ZHP i na wniosek Rady Drużyny Komenda Hufca podjęła    uchwałę w sprawie udzielenia zgody na posiadanie sztandaru prze 18 Drużynę Harcerską im. Stefana Czarnieckiego w Łężanach.
3.1.2. Nadaję 2 Drużynie Harcerskiej działającej w Krośnie – Białobrzegi nazwę „ Mimo Wszystko”.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały za pełnioną służbę Bogu i bliźnim oraz godne reprezentowanie Hufca podczas obchodów Światowych Dni Młodzieży w Krośnie i Krakowie następującym druhnom i druhom:
och. Julia Adamska, och. Gabriela Deptuch, pwd. Karolina Turowska, wyw. Kamil Wozniak, pion. Milena Kaczor, sam. Agnieszka Pietrusiak, dh Rafał Zuzak, pwd. Hubert Królikowski, pwd. Andrzej Pietrusiak, och. Paulina Kłos, odk. Beniamin Wyskiel, och. Sara rodzeń, dh. Rafał Pacek, pwd. Kamila Rodzeń, pwd. Grzegorz Mięsowicz, pwd. Tomasz Ślemp, ćw. Krzysztof Merkwa, dh. Milena Wyskiel, pwd. Mikołaj Przetacznik, pwd. Karolina Zawisza, pwd. Magdalena Zajdel, sam. Weronika Zawisza, dh. Urszula Jakubczyk, dh. Jakub Jakubczyk, dh. Jadwiga Gorczyca, dh. Katarzyna Zajdel, dh. Zuzanna Jakubczyk, trop. Izabela Zawisza, wyw. Krystian Ferenc, sam. Justyna Wdowiarz, ćw. Adrian Bożek, mł Kacper Bożek, pwd. Brygida Bożek.

12.2.Udzielam pochwały druhom biorącym udział we wszystkich grupach kwatermistrzowskich na stanicy w Woli Michowej podczas HAL 2016:
    - Jakub Józefczyk,
    - Ernest Hawryszczak.

Czuwaj!
                           
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP