Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L13/2016

Krosno, 4.10.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
Im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L13/2016

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że jesienne spotkanie gromad zuchowych Hufca Krosno pod hasłem "Święto drzewa" odbędzie się 10 października 2016 r. Zespole Szkół nr 14 o godz. 10.00.

3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Na wniosek Rady 6 DH "Iskra" otwieram Kampanię Bohater, która będzie trwać od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

7. Mianowanie instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodnika/ przewodniczki.
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca z dnia 27 września 2016 r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki oraz dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego druhnę Justynę Zimny-Frużyńską, Zuzannę Józefczyk, Dorotę Nycz.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27 września 2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. sam. Małgorzacie Prajsner drużynowej 20 DH "Pagoda".

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Dziękuję dh. Justynie Zimny-Frużyńskiej  za przygotowanie organizacyjne i programowe Harcerskiego Startu 2016.

13. Inne
13.1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 16 czerwca 2016 r. otwieram próbę wędrowniczą dh Marcelinie Kozickiej z 6 DH "Iskra". Opiekunką próby mianuję pwd. Paulinę Wysocką HR.

13.2 . Na wniosek Kapituły z dnia 16 czerwca 2016 r. otwieram próbę na HO dh. Krzysztofowi Matusiakowi z 11 DH. Opiekunem próby mianuję pwd. Jakuba Olechowskiego HO.

13.3. Na wniosek Kapituły zamykam próbę wędrowniczą dh sam. Weronice Zawiszy z 2 DH im. Jana Piwnika "Ponurego".

13.4. Na wniosek Kapituły z dnia 15 września 2016 r. otwieram próbę Wędrowniczą sam. Klaudii Mercik z 8 DSH "Ventus". Opiekunem próby mianuję pwd. Szymona Kowala HO.

13.5. Na wniosek Kapituły z dnia 15 września 2016 r. otwieram próbę Wędrowniczą sam. Klaudi Kielar z 8 DSH "Ventus".

13.6. Na wniosek Kapituły z dnia 15 września 2016 r. otwieram próbę Wędrowniczą sam. Małgorzacie Prajsner z 20 DH "Pagoda".

13.7. Na wniosek Kapituły z dnia 5 października 2016 r. otwieram próbę Harcerki Orlej sam. Weronice Zawiszy z 2 DH im. Jana Piwnika "Ponurego". Opiekunem mianuję phm. Paulinę Wysocką HR. 

Czuwaj!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP