Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L14/2016

Krosno, 27.10.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
Im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L14/2016

1.    Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia

1.1.1.    Zarządzam wystawienie Drużyny Sztandarowej w dniu 11 listopada 2016r. przez Szczep Harcerski „Górskie Bractwo” z okazji Święta Niepodległości i uczestnictwo we Mszy Świętej, która odbędzie się w Krośnie w Kościele Farnym o godz. 10.30 oraz pełnienie warty przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Za przygotowanie jest odpowiedzialny komendant Szczepu pwd. Tomasz Ślemp.
1.1.2. Polecam 4 Drużynie Harcerskiej wystawienie wart w dniu 11 listopada 2016r. na cmentarzu krośnieńskim przy grobie Nieznanego Żołnierza w godz. 13.30 – 14.30. Za wykonanie zadania odpowiada dh sam. Weronika Hejnar.

3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Na wniosek Rady 11 Drużyny Harcerskiej w Lubatowej otwieram Kampanię „Bohater”, która będzie trwać od listopada 2016r. do czerwca 2017r.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam pwd. Joanne Brynecką z pełnienia funkcji drużynowej 5 Krośnieńskiej Drużyny Harcerek „Shenandu” im. Jadwigi Falkowskiej. Dziękuję Druhnie za siedmioletni okres pełnienia funkcji drużynowej i życzę wiele pomyślności w dalszej służbie na rzecz Hufca ZHP oraz w życiu osobistym.
3.3.2. Mianuje pion. Milene Kaczor drużynową 5 Krośnieńskiej Drużyny Harcerek „Shenandu” im. Jadwigi Falkowskiej
3.3.3. Mianuję pwd. Kamile Rodzeń opiekunką drużynowej 5 Krośnieńskiej Drużyny Harcerek „Shenandu” im. Jadwigi Falkowskiej,  pion. Milene Kaczor.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki
7.1.1. Na wniosek HKSI z dniem 27 września 2016r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki oraz dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Justynę Zimny-Frużyńską.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Dziękuję drużynowym gromad zuchowych:
phm. Ewie Frydrych
phm. Małgorzacie Wach
pwd. Zuzannie Józefczyk
phm. Jolancie Muzyce
dh Agnieszce Grodzińskiej
pwd. Dorocie Nycz
za przygotowanie zuchów do konkursu piosenki jesiennej i konkursu „Najpiękniejsza jesień”.

12.2. Dziękuję harcerkom:
Patrycji Gierlach z 2 Drużyny Harcerskiej w Krośnie
Marii Radkowskiej z 2 Drużyny Harcerskiej w Krośnie
Urszuli Jakubczyk z 2 Drużyny Harcerskiej w Krośnie
za pomoc w przeprowadzeniu zuchowych spotkań jesiennych w dniu 8 października 2016r.

Czuwaj!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP