Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L15/2016

Krosno, 31.10.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
Im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L15/2016

8. Zaliczenie służby instruktorskiej.
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2015/2016 następującym druhom i druhnom:
1. hm. Marek Aftanas - członek KSICh
2. phm. Alina Basak - członek KSIH
3. phm. Daniel Boczar - skarbnik Hufca
4. hm. Henryk Bogacz - sekretarz hufcowego zespołu ds. odznaczeń
5. hm. Danuta Bok - przewodnicząca KSIH
6. pwd. Joanna Brynecka - drużynowa
7. phm. Ewa Frydrych - drużynowa
8. hm. Kamila Frydrych - namiestniczka zuchowa
9. phm. O. Patryk Jankiewicz - kapelan Hufca
10. hm. Dorota Jurczak - drużynowa
11. pwd. Szymon Kowal - drużynowy
12. pwd. Katarzyna Kołodziej - drużynowa
13. phm. Radosław Kasprzyk - instruktor wspierający
14. pwd. Hubert Królikowski - instruktor wspierający
15. phm. Jolanta Krygowska - członek KSIH
16. hm. Piotr Lubaś - drużynowy
17. phm. Piotr Lidwin - administrator danych osobowych
18. phm. Jolanta Muzyka - drużynowa
19. hm. Jan Omachel - Komendant Kręgu Seniora
20. pwd. Mikołaj Przetacznik - z-ca  Przew. KSW
21. hm. Kazimiera Parzych - członek Kręgu Seniora
22. pwd. Stanisław Penar - drużynowy
23. phm. Mariola Twaróg - drużynowa
24. pwd. Kamila Rodzeń - członek KSW
25. phm. Małgorzata Wach - drużynowa
26. hm. Elżbieta Wawrzkiewicz - członek komendy hufca
27. pwd. Maria Wojtoń - członek namiestnictwa zuchowego
28. hm. Łukasz Wójcik - Przewodniczący Kapituły Stopni Wędrowniczych
29. hm. Marek Wójcik - członek KRH
30. pwd. Paulina Wysocka - zastępca Komendanta ds. programowych
31. hm. Zofia Wójtowicz - członek Kręgu Seniora
32. pwd. Aleksandra Wojtowicz -członek Zespołu Programowego Hufca
33. pwd. Renata Zroska-Kalecińska - drużynowa
34. hm. Grzegorz Chandoha - członek Kręgu Seniora
35. phm. Józef Kaczor - członek Kręgu Seniora
36. pwd. Zajdel Małgorzata - instruktor wspierający
37. pwd. Karolina Zawisza  - członek zespołu programowego

Czuwaj!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP