Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L1/2017

Krosno, 27.01.2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                                
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L1/2017 

 

2.Hufiec
2.3.Powołania sztabów
2.3.1.  Powołuję z dniem 27 stycznia 2017r. sztab obchodów Dnia Myśli Braterskiej w skład którego weszły następujące druhny i druhowie:
- pwd. Karolina Zawisza- szef sztabu
- phm. Paulina Wysocka- zastępca
- pwd. Michał Józefczyk- oboźny
- pwd. Aleksandra Wojtowicz- członek
- pwd. Joanna Brynecka- członek

3.Drużyny
3.2.Zmiany organizacyjne
3.2.2.  Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej działającej przy szkole Podstawowej w Ustrobnej.

3.3.Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1.  Upoważniam Joanne Król do zorganizowania gromady zuchowej przy Szkole Podstawowej w Ustrobnej

7.Mianowania
7.1.Zamknięcia próby na stopień przewodniczki
7.1.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27 stycznia 2017 r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki i przewodnika oraz dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego następujące druhny:
- Barbarę Klecha
- HOAnnę Królikowską
- HO Wiktorię Urban
- HOWiktorię Polak
- HRAleksandrę Świątek
- Sam. Weronikę Zawiszę

7.3.Zamknięcia próby na stopień podharcmistrzyni.
7.3.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27 stycznia 2017 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Katarzynie Kołodziej

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Serdecznie dziękuję druhnom i druhom za pomoc przy porządkowaniu pomieszczeń Hufca po remoncie:
- Małgorzata Prajsnar - 20 DH
- Izabela Zawisza- 2 DH
- Weronika Zawisza - 2 DH
- pwd. Maria Wojtoń - seniorka
- hm.Kazimiera Parzych - seniorka
- pion. Patrycja Gierlach - 2 DH
- Katarzyna Gierlach - 20 DH
- Klaudia Kielar - 8 DSH
- hm.  Jan Omachel - komendant kręgu seniorów
- pwd. Stanisław Penar- drużynowy 12 DH
- Krzysztof Matusik - 12 DH Lubatowa
- Adrian Bożek - 19 DH Jaszczew

13. Inne
13.1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 14 września 2016r. otwieram próbę wędrowniczą wyw. Jakubowi Józefczykowi z 8 DSH w Krościenku Wyżnym  im. Szarych Szeregów.
Opiekunką próby mianuję pwd. Brygidę Bożek HO

13.2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 14 września 2016r. otwieram próbę na stopień Harcerski Rzeczypospolitej pwd. Brygidzie Bożek z 19 Drużyny Harcerskiej im. J. Piłsudskiego z Jaszczwi.
Opiekunem próby mianuje hm. Piotra Lubasia

13.3. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 14 września 2016r. zamykam próbę wędrowniczą sam. Klaudii Mercik z 8 DSH w Krościenku Wyżnym  im. Szarych Szeregów 

13.4. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 14 września 2016r. zamykam próbę wędrowniczą sam. Marii Radkowskiej z 2 DH im. Jana Piwnika w Krośnie

13.5. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 14 września 2016r. zamykam próbę wędrowniczą pion. Patrycji Gierlach z 2 DH im. Jana Piwnika w Krośnie

13.6. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 14 września 2016r. zamykam próbę wędrowniczą dh. Marcelinie Kozickiej z 6 DH „Iskra” z Dukli

Czuwaj !

    hm. Jan Borek

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP