Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L2/2017

Krosno, 25.03.2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                                
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L2/2017 

 

2.Hufiec
2. 3.Powołania i rozwiązanie sztabów, komisji, komend
2. 3. 1. Z dniem 25 marca 2017r. odwołuję dh.hm.Łukasza Wójcika z funkcji przewodniczącego Kapituły Stopni Wędrowniczych.
2. 3. 2.Mianuję dh pwd. Mikołaja Przetacznika przewodniczącym Kapituły Stopni Wędrowniczych.
2. 3. 3.Rozwiązuję sztab obchodów Dnia Myśli Braterskiej.

7.Mianowanie Instruktorów
7.1.Dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego następujące druhny:

 • pwd.Annę Królikowską
 • pwd.Wiktorię Urban
 • pwd.Wiktorię Polak
 • pwd.Aleksandrę Świątek

12.Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1.Za przygotowanie organizacyjne i programowe Dnia Myśli Braterskiej dziękuję następującym druhnom i druhom:

 • pwd.Karolinie Zawisza
 • phm.Paulinie Wysockiej
 • pwd.Michałowi Józefczykowi
 • pwd.Aleksandrze Wojtowicz
 • pwd.Joannie Bryneckiej

12.2.Dziękuję za przygotowanie części Zlotu Instruktorów Chorągwi Podkarpackiej, który odbył się na zamku odrzykońskim następującym druhnom i druhom:

 • hm. Piotrowi Lubasiowi
 • pwd.Stanisławowi Penarowi
 • phm.Paulinie Wysockiej
 • pwd.Karolinie Zawiszy
 • pwd.Wiktorii Polak
 • pwd.Wiktorii Urban
 • pwd.Annie Królikowskiej
 • pwd.Aleksandrze Wojtowicz
 • pwd.Aleksandrze Świątek
 • Hubertowi Królikowskiemu

Oraz drużynom:

 • 2 DH z Krosna
 • 8 DSH z Krościenka Wyżnego
 • 19 DH z Jaszczwi

Czuwaj!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP