Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L3/2017

Krosno, 01.04.2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                                
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L3/2017 

 

7.Mianowania instruktorów
7.1.Dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. pwd. Weronikę Zawiszę.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Dziękuję druhnom i druhom za organizację spotkania z młodzieżą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie promującego ideę harcerstwa:

  • Weronice Zawisza
  • sam. Małgorzacie Prajsner
  • Jakubowi Józefczykowi
  • Beniaminowi Wyskiel
  • Maciejowi Izowit
  • Kacprowi Kielar
  • Patrykowi Podkul

12.2.      Składam serdeczne podziękowania dh. pwd. Justynie Zimny-Frużyńskiej – drużynowej 6 DH w Dukli i dh. hm. Piotrowi Lubasiowi – drużynowemu 19 DH z Jaszczwi za przygotowanie organizacyjne i program Halowego Turnieju Piłki Nożnej w Dukli w dniu 17.03.2017 r.

13. Inne
13. 1. Otwieram próbę wędrowniczą druhnom: pionierce Magdalenie Trznadel z 5 DH w Krośnie i sam. Paulinie Biedroń z 5 DH w Krośnie. Opiekunką mianuję dh. pwd. Joannę Brynecką.
13. 2. Otwieram próbę Harcerki Orlej dh. sam. Weronice Hejnar z 4 DH z Nienacka w Krośnie. Opiekunem mianuję hm. Piotra Lubasia.
13. 3. Otwieram próbę Harcerki Orlej dh. sam. Kindze Lasko z 4 DH w Krośnie. Opiekunką próby mianuję pwd. Brygidę Bożek. 
13. 4. Otwieram próbę Harcerki Orlej dh. sam. Klaudii Zajdel z 4 DH z Nienacka w Krośnie i Marcelinie Kozickiej z 6 DH „Iskra” w Dukli. Opiekunką druhen mianuję pwd. Brygidę Bożek. 
13. 5. Otwieram próbę wędrowniczą Ninie Kogut z 6 DH „Iskra” w Dukli. Opiekunką próby mianuję phm. Paulinę Wysocką. 
13. 6. Otwieram próbę wędrowniczą wyw. Krystianowi Ferenc z 2 DH w Krośnie. Opiekunką próby mianuję pwd. Weronikę Zawiszę. 
13.7. Zamykam próbę wędrowniczą sam. Małgorzacie Prajsner z 20 DH w Korczynie.

Czuwaj!
hm. Jan Borek

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP