Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L4/2017

Krosno, 8.05.2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                                
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L4/2017 

2.Hufiec
2.1.Mianowania w komendzie Hufca
2.2.Powołanie sztabu obchodów Święta Hufca
2.2.1. Z dniem 8 maja 2017r. powołuję sztab obchodów Święta Hufca w następującym składzie druhen i druhów:

 • hm. Elżbieta Wawrzkiewicz- szef sztabu
 • hm. Piotr Lubaś- członek
 • pwd.Weronika Zawisza- członek
 • pwd.Karolina Zawisza- członek
 • sam.Weronika Hejnar- członek
 • sam.Maria Radkowska- członek

2. 3. 2. Powołuję komisję inwentaryzującą bibliotekę Hufca z dniem 8 maja 2017r. w następującym składzie:

 • hm.Danuta Bok- przewodnicząca
 • hm.Kamila Frydrych- członek
 • phm.Maria Wojtoń- członek
 • sam.Klaudia Mercik- członek

2.3.3.Powołuję komendę kursu przybocznych „Na nieznanych wodach” w dniach 26-28.05.2017r. w Równem w składzie:

 • phm.Paulina Wysocka- komendantka kursu
 • phm.Katarzyna Kołodziej- z-ca komendantki
 • pwd.Szymon Kowal- oboźny
 • sam.Weronika Hejnar- członek
 • sam.Małgorzata Prajsnar- członek

7.Mianowanie Instruktorów
7.1.Zamknięcie próby na stopień przewodnika
7.1.1.Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 kwietnia 2017r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki druhnie Jadwidze Szajnie-Soleckiej.
7.2.Otwieram próby na stopień przewodnika
7.2.1.Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 kwietnia 2017r. otwieram próbę na stopień przewodnika sam.Klaudii Mercik i ćw.Jakubowi Józefczykowi. Opiekunem dh. Klaudii i dh.Jakuba mianuję hm.Jana Omachla.

12.Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1.Na wniosek Kapituły do Spraw Odznaczeń przyznaję srebrną odznakę Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno phm. Danielowi Boczarowi.
12.2.Dziękuję hm.Elżbiecie Wawrzkiewicz i hm.Piotrowi Lubasiowi za przygotowanie organizacyjne imprezy z okazji Święta Hufca.
12.3.Dziękuję sam.Weronice Hejnar za przygotowanie montażu słowno-muzycznego związanego ze Świętem Hufca.

Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP