Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L5/2017

Krosno, 1.06.2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                                      
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L5/2017

2. Hufiec
2.3. Powołanie Sztabu Akcji Letniej
2.3.1 Z dniem 1.06.2017r. powołuję Sztab Akcji Letniej w skład którego weszły następujące druhny i druhowie:

  • hm. Piotr Lubaś – szef sztabu
  • phm. Katarzyna Kołodziej – członek
  • phm. Daniel Boczar – członek
  • phm. Stanisław Penar - członek

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1 Od 1 lipca 2017r. działalność 13 GZ „Jaśliskie Skrzaty” na okres III kwartału w związku ze zmniejszeniem stanu osobowego zuchów.

6. Harcerska Akcja Letnia
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1 Mianuję hm. Jana Omachla komendantem obozu Szczepu Harcerskiego w Karwieńskich Błotach organizowanego w dniach od 10.07-23.07.2017r.
6.1.2 Mianuję pwd. Szymona Kowala komendantem obozu Szczepu Harcerskiego „Górskie Bractwo” w Solince w terminie od 10.07-28.07.2017r.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Dziękuję dh. hm. Elżbiecie Wawrzkiewicz i dh. hm. Piotrowi Lubasiowi za przygotowanie organizacyjne Święta Hufca.
12.2. Dziękuję 4DH im. Szarych Szeregów z Krosna za przygotowanie programu słowno-muzycznego z okazji rocznicy bohaterów Hufca ZHP.
12.3.Dziękuję dh. phm. Katarzynie Kołodziej i dh. pwd. Szymonowi Kowalowi za organizację drużyny Hufca na Ogólnopolską Pielgrzymkę Harcerską do Częstochowy.
12.4. Serdecznie dziękuję dh. pwd. Dorocie Nycz za przygotowanie przez 16 GZ „Słoneczne Promyczki” programu artystycznego i poczęstunku dla seniorów z okazji XIV Złazu Seniorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

Czuwaj! 
hm. Jan Borek

 

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP