Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz specjalny L1/2017

Krosno 25.02.2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz specjalny L1/2017

Druhny i Druhowie!

Dzień Myśli Braterskiej to święto skautek i  skautów  całego świata. Dobre myśli i serdeczne życzenia, które przekazujemy sobie w tym dniu, to pierwszy krok do zmiany otaczającego świata na lepsze. To czas w którym możemy pokazać dobro, które każdy z nas ma w sobie. To czas otwarcia się na innych ludzi, okazanie im zrozumienia, dostrzeżenie ich potrzeb i wyciągnięcie pomocnej dłoni. To nawoływanie, by pomimo coraz szybszego tempa życia i ciągłego pośpiechu nie utracić z oczu prawdziwej drogi życiowej, której drogowskazem są harcerskie wartości.

Siłą Związku Harcerstwa Polskiego są ludzie którzy go tworzą. To dzięki pracy szerokiej kadry instruktorskiej, a szczególnie drużynowych budujemy harcerski styl życia, a nasza metoda jest wciąż skuteczna w zmieniającej się rzeczywistości. Wychowując młode pokolenie harcerek i harcerzy, wpływamy na kształt całego  naszego ruchu.

Druhny i Druhowie!
Życzę Wam wytrwałości w pracy na wyznaczonym przez potrzeby naszego środowiska harcerskiego, polu służby. Byście dalej czerpali radość i satysfakcję ze swojej służby, abyście na swojej harcerskiej drodze spotkali oddanych przyjaciół. Byście mieli odwagę czynić dobro i walczyć o swoje ideały.

 CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP