Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz specjalny L2/2017

Krosno 13.05.2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                                    
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz Specjalny L2/2017

Druhny i Druhowie!

Jak co roku w piękny majowy czas wiosenny stajemy w szeregu by zamyślić się nad historią życia dwóch młodych chłopców którzy w okrutny czas wojny podjęli nierówną walkę z niemieckim okupantem.  Młode serce przepełnione harcerskimi ideałami miłości do Ojczyzny  i wolności popchnęło ich do działania. Byli harcerzami, ale i żołnierzami, a ich krótki życiorys był bez końca wypełniony ideą służby Bogu, Polsce i bliźnim.

Dziś są dla nas wzorem odwagi, bohaterstwa i poświęcenia-  wymagających często najwyższej ofiary. Pragniemy oddać hołd bohaterom naszego Hufca: braciom Janowi i Stanisławowi Magurom, niezwyczajnym chłopcom, którzy swoje życie oddali w walce o  wolność. 

Druhny i Druhowie!
Nazwisko naszych bohaterów zostały wpisane w chlubną kartę historii Związku Harcerstwa Polskiego i na zawsze pozostaną w naszych sercach i pamięci jako najpiękniejszy symbol i wzór cnót harcerskich. Niech ich postawa będzie przykładem dla zuchów i harcerzy naszego Hufca. Nie zapomnijmy również o harcerzach i harcerkach, którzy w trudnych dla Ojczyzny chwilach wspaniale zdali  egzamin z patriotyzmu. Dziś – dzięki ich poświęceniu -  możemy żyć w pokoju i swobodnie realizować nasze marzenia i ideały harcerskich pokoleń. 

Z okazji święta naszego hufca życzę Wam owocnej służby pełnionej Bogu, Polsce i ludziom, wiele radości i satysfakcji z Waszych dokonań i niezachwianej wiary w sens Harcerskich Ideałów.

Czuwaj! 
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP