Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L6/2017

Krosno, 28.06.2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L6/2017

2.Hufiec
7.Mianowania instruktorów
7.1.Zamknięcie próby na stopień przewodniczki - przewodnika
7.1.1.Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27 czerwca 2017r. zamykam próbę i przyznaje stopień przewodniczki dh. Weronice Hejnar.
7.1.2.Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27 czerwca 2017r. zamykam próbę na stopień przewodnika dh. Kamilowi Woźniakowi z wynikiem negatywnym.

7. 2.Otwarcie próby na stopień przewodniczki - przewodnika
7.2.1.Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27 czerwca 2017r. otwieram próbę pion. Marlenie Gazda na stopień przewodniczki. Opiekunem mianuję phm. O. Patryka Jankiewicza.
7.2.2. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27 czerwca 2017r. otwieram próbę na stopień przewodnika następującym druhom:

 • odkr. Piotrowi Rzeźnikowi
 • ćw. Beniaminowi Wyskiel

Opiekunem mianuję phm. O. Patryka Jankiewicza.

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16 czerwca 2017r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd.Szymonowi Kowalowi, drużynowemu 13 DH w Krośnie.

7.4.Otwieram próby na stopień podharcmistrzyni
7.4.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27 czerwca 2017r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni pwd.Karolinie Zawisza. Opiekunem mianuję hm.Łukasza Wójcika.

13.Inne
13.1.Na wniosek Kapituły z dnia 16 czerwca 2017r. otwieram próbę na naramiennik następującym druhnom i druhowi:

 • trop. Darii Klimkiewicz
 • trop. Zuzannie Kasperkowicz
 • sam. Patrycji Rajchel
 • pion. Karolinie Kubal
 • odkr. Grzegorzowi Filipowicz

13.2.Na opiekunów mianuję:

 • dh. Marcelinę Kozicką
 • pwd. Wiktorię Urban
 • pion. Patrycję Gierlach
 • pwd. Wiktorię Polak
 • phm. Szymona Kowal

13.3.Na wniosek Kapituły z dnia 16 czerwca 2017r. otwieram próbę na Harcerkę Orlą sam.Małgorzacie Prajsner. 
13.4.Na wniosek Kapituły z dnia 16 czerwca 2017r. zamykam próbę i przyznaję stopień Harcerza Orlego dh.Krzysztofowi Matusik.

Czuwaj!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP