Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L7/2017

Krosno, 16.08.2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                             
Hufiec Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L.7/2017

1. Zarządzenia i informacje.
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Wyjątek z rozkazu Komendanta Chorągwi Podkarpackiej L.8/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku:

Na podstawie & 66 Statutu ZHP w łączności z Uchwałą nr 51/XXXVIIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 04 marca 2017 r.  -  Ordynacja wyborcza ZHP pkt. 21 oraz Uchwałą nr. 22/2017 r. Komendy Chorągwi Podkarpackiej w sprawie ustanowienia rejonów wyborczych oraz określenia liczby delegatów wybieranych w rejonach na XL Zjazd ZHP, po zasięgnięciu opinii komendantów hufców - zarządzam w dniu 06 września 2017 roku zbiórkę wyborczą dla rejonu, który tworzą hufce: Brzozów, Krosno, Bieszczadzki w Lesku, Ziemi Sanockiej w Sanoku. Zbiórka odbędzie się w Szkole Podstawowej w Brzozowie, przy ulicy Parkowej 5, o godzinie 17;00

1.1.2. Podaję listę instruktorów Hufca ZHP Krosno z czynnym prawem wyborczym:

 1. hm. Marek Aftanas-członek KSICh
 2. hm. Alina Basak-członek KSIH
 3. phm. Daniel Boczar- skarbnik Hufca
 4. hm. Henryk Bogacz-sekretarz hufcowego zespołu ds. odznaczeń
 5. hm. Jan Borek -Komendant Hufca ZHP Krosno
 6. hm. Danuta Bok-przewodnicząca KSIH
 7. pwd. Brygida Bożek-członek KSW
 8. pwd. Joanna Brynecka-członek zespołu programowego
 9. phm. Ewa Frydrych-drużynowa
 10. hm. Kamila Frydrych-namiestniczka zuchowa
 11. phm. O. Patryk Jankiewicz-kapelan Hufca
 12. hm. Dorota Jurczak-drużynowa
 13. phm. Szymon Kowal-drużynowy
 14. phm. Katarzyna Kołodziej-drużynowa
 15. phm. Jolanta Krygowska-członek KSIH
 16. hm. Piotr Lubaś-drużynowy
 17. phm. Piotr Lidwin-administrator danych osobowych
 18. phm. Jolanta Muzyka-drużynowa
 19. hm. Jan Omachel-Komendant Kręgu Seniora
 20. pwd. Mikołaj Przetacznik-Przewodniczący KSW
 21. pwd. Stanisław Penar-drużynowy
 22. phm. Mariola Twaróg-drużynowa
 23. pwd. Kamila Rodzeń-członek KSW
 24. phm. Małgorzata Wach-drużynowa
 25. hm. Elżbieta Wawrzkiewicz-członek komendy hufca. 
 26. phm. Maria Wojtoń-członek namiestnictwa zuchowego
 27. hm. Marek Wójcik-członek KRH
 28. phm. Paulina Wysocka-zastępca Komendanta ds. programowych
 29. pwd. Aleksandra Wojtowicz-członek Zespołu Programowego Hufca
 30. pwd. Renata Zroska – Kalecińska - drużynowa
 31. pwd. Karolina Zawisza                  - członek zespołu programowego
 32. pwd. Dorota Nycz- drużynowa
 33. pwd. Barbara Klecha-drużynowa
 34. pwd. Zuzanna Józefczyk -drużynowa
 35. pwd. Weronika Zawisza-drużynowa
 36. pwd. Justyna Zimny-Frużyńska-drużynowa
 37. pwd. Michał Józefczyk-drużynowy
 38. pwd. Karolina Turowska-drużynowa
 39. pwd. Tomasz Ślemp-Komendant Szczepu Harcerskiego „Górskie Bractwo”
 40. pwd. Weronika Hejnar-drużynowa
 41. hm. Łukasz Wójcik -Kierownik Referatu Wędrowniczego

Czuwaj !
Komendant Hufca ZHP Krosno
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP