Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L8/2017

Krosno, 16.08.2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L8/2017

2. Hufiec
2.3. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej
2.3.1. Powołuję z dniem 3 sierpnia 2017 r. Komisję inwentaryzacyjną do spisu z natury majątku Hufca w następującym składzie: 

  • hm. Elżbieta Wawrzkiewicz- Przewodnicząca
  • hm. Kazimiera Parzych 
  • phm. Maria Wojtoń
  • phm. Szymon Kowal

3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Nadaję 20 Drużynie Harcerskiej Pagoda działającej przy Zespole Szkół w Korczynie imię hm. Stanisławy Urbanek.

6. Harcerska Akcja Letnia 
6.1. Zwolnienia i mianowania Komendantów
6.1.1. Zwalniam z dniem 11.08.2017r. phm. Katarzynę Kołodziej z funkcji Komendantki obozu Hufca ZHP Krosno w Woli Michowej
6.1.2.  Zwalniam z dniem 24.07.2017r. hm. Jana Omachla z funkcji Komendanta obozu szczepu z Krościenka Wyżnego w Karwieńskich Błotach.
6.1.3. Zwalniam z dniem 24.07.2017r. phm. Szymona Kowala z funkcji Komendanta obozu szczepu Górskie Bractwo w Solince.

7. Mianowanie instruktorów
7.1. Dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. pwd. Weronikę Hejnar.

Czuwaj!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP