Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L9/2017

Krosno, 16.09.2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L9/2017

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w Komendzie Hufca
2.1.1.Zwalniam phm. Katarzynę Kołodziej z funkcji namiestniczki harcerskiej z dniem 16.09.2017r. 
2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji
2.3.1.Rozwiązuje Namiestnictwo Harcerskie z dniem 16.09.2017, pracę z metodyczną z drużynowymi przejmuję zespół programowy.

3.Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Z dniem 16.09.2017 zwalniam pion. Milenę Kaczor z pełnienia funkcji drużynowej 5 Krośnieńskiej Drużyny Harcerek im. Jadwigi Falkowskiej działającej przy kościele oo. Kapucynów w Krośnie.
3.3.2. Z dniem 16.09.2017 mianuję pion. Marlenę Gazdę drużynową 5 Krośnieńskiej Drużyny Harcerek im. Jadwigi Falkowskiej działającej przy kościele oo. Kapucynów w Krośnie.

Czuwaj!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP