Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz specjalny L3/2017

Krosno 23.09.2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz specjalny L3/2017

 

Druhny i Druhowie!

Dzisiaj wszyscy harcerze  Hufca  ZHP Krosno  przybyli do Korczyny, by uroczyście rozpocząć kolejny  rok pracy harcerskiej.  Drugim elementem naszego spotkania jest niezwykle ważne wydarzenie dla gospodarza spotkania: 20 DH Pagoda, działającej przy Szkole Podstawowej w Korczynie  która przyjmie  imię Bohatera.  Jak przystało na żywą tradycję harcerstwa z jej 80 –  letnią historią w Korczynie, tą bohaterką mogła być tylko jej  twórczyni   hm. Stanisława Urbanek. 

Mamy jeszcze w pamięci pracowity rok 2016/2017, który był czasem wytężonej pracy programowej i wychowawczej, obfitował w wiele imprez i uroczystości i jak zwykle zakończony został Harcerską Akcją Letnią.

Chcę serdecznie podziękować wszystkim drużynowym za realizację programu ZHP ale tez swoich  autorskich pomysłów wzbogacających atrakcyjność zbiórek, biwaków, rajdów i innych form pracy harcerskiej. Dziękuję tym środowiskom, które zorganizowały obozy wakacyjne, a były to: Szczep Harcerski z Krościenka Wyżnego, Szczep Harcerski Górskie Bractwo z Krosna oraz Hufiec Krosno.

Szczególnie dziękuję  wszystkim harcerzom, którzy zaangażowali się w HAL w charakterze kadry lub grupy kwatermistrzowskiej.

Druhny i Druhowie! Przed nami kolejny rok i zadania  programowe Hufca które będziemy realizować:

  • Betlejemskie Światełko Pokoju, 
  • Dzień Myśli Braterskiej, 
  • Pielgrzymka Harcerska do Częstochowy, 
  • Święto Hufca, 
  • Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej, 
  • Harcerska Gra Techniczno-Sprawnościowa,
  • Harcerska Akcja Letnia.
  • Czeka nas też impreza centralna czyli ZLOT HARCERSTWA POLSKIEGO.

Proszę abyście w procesie kształtowania postaw harcerskich wykorzystywali piękne życiorysy i dokonania bohaterów Hufca i Chorągwi. Niech będą przykładem dla nowych pokoleń zuchów i harcerzy. Pamiętajcie również o wszystkich harcerkach i harcerzach, którzy w okresie II Wojny Światowej zdali egzamin przed historią. Wspominajcie również bohaterów września i przypominajcie o aktualności i niezmienności ideałów służby i braterstwa bo to wzmacnia braterską przyjaźń naszej harcerskiej rodziny.

Druhny i Druhowie !

Niech Wasza aktywność programowa i wychowawcza skupia się wokół idei służby Bogu, Polsce i drugiemu człowiekowi. Pielęgnujcie zdobywanie sprawności, stopni, znaków służb. Realizujcie zadania i projekty. Szczególną uwagę zwróćcie na rozumienie pełnej treści obietnicy, przyrzeczenia i prawa harcerskiego oraz wzmacnianie działań ideowo wychowawczych.

Przed nami wiele odpowiedzialnych zadań. Życzę Wam satysfakcji z podjętych propozycji programowych, spełnienia harcerskich planów, wytrwałości i efektywności w działaniu oraz braterstwa w służbie.

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP