Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L13/2017

Krosno, 13.11.2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L13/2017

3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Nadaję 6 Drużynie Harcerskiej  „Iskra”  działającej przy Szkole Podstawowej w Dukli imię Władysława Barana „Bekasa”

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały hm. Piotrowi Lubasiowi za wystawienie drużyny sztandarowej z okazji Święta Niepodległości w Krośnie i w Jaszczwi.
12.2. Dziękuję drużynowym i następującym drużynom:

  • 2 DH z Krosna
  • 4 DH z Krosna
  • 6 DH z Dukli
  • 11 DH z Lubatowej
  • 12 DH z Rymanowa
  • 14 DH z Równego
  • 19 DH z Jaszczwi

za zorganizowanie koncertów w swoich środowiskach z okazji Święta Niepodległości

Czuwaj!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP