Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L14/2017

Krosno, 01.12.2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L14/2017

7. Mianowania instruktorów
7.1.Zamknięcie próby na stopień przewodniczki-przewodnika
7.1.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28.11.2017 r. zamykam próbę oraz przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego H.O. Krzysztofa Matusika

7.2.Otwarcie próby na stopień przewodniczki-przewodnika
7.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28.11.2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki-przewodnika następującym Druhnom i Druhowi:

  • Marcelinie Kozickiej z 6 DH
  • sam. Kindze Lasko z 4 DH
  • sam. Marii Radkowskiej z 2 DH
  • ćw. Adrianowi Bożkowi z 19 DH

7.2.2Opiekunami Druhen i Druha mianuję instruktorów:

  • phm. Paulinę Wysocką
  • phm. Grzegorza Studenta
  • hm. Daniela Bielaka
  • hm. Piotra Lubasia

7.3.Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni
7.3.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28.11.2017 r. zamykam próbę oraz przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Joannie Bryneckiej.

13. Inne
13.1.Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 28.11.2017 r. otwieram próbę wędrowniczą trop. Kamili Łoś i odkr. Filipowi Gonetowi z 4 DH w Krośnie. Opiekunką prób mianuję pwd. Weronikę Hejnar.
13.2.Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 28.11.2017 r. otwieram próbę wędrowniczą trop. Julii Rogus z 4 DH w Krośnie. Opiekunką próby mianuję sam. Kingę Lasko.
13.3.Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 28.11.2017 r. otwieram próbę Harcerza Orlego ćw. Adrianowi Bożkowi z 19 DH w Jaszczwi. Opiekunką próby mianuję pwd. Brygidę Bożek.
13.4.Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 28.11.2017 r. otwieram próbę Harcerza Rzeczypospolitej H.O. Krzysztofowi Matusikowi z 11 DH w Lubatowej. Opiekunem próby mianuję phm. Szymona Kowala.

Czuwaj!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP