Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L15/2017

Krosno, 19.12.2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L15/2017

2. Hufiec
2.2.Mianowania w Komendzie Hufca
2.2.1.Powołuję z dniem 15 grudnia 2017 r. Namiestnictwo Wędrownicze w którego skład weszły następujące druhny:

  • pwd. Kamila Rodzeń – przewodnicząca
  • phm. Joanna Brynecka – członek
  • phm. Paulina Wysocka - członek

3.Drużyny
3.2.Zmiany organizacyjne
3.2.1.Z dniem 31 grudnia 2017 r. zawieszam działalność 4 GZ „Wesołe Pląsy” z Iwonicza oraz 12 GZ „Leśne Grzybki” z Rogów.

3.3.Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1.Zwalniam dh Annę Gaweł z pełnienia funkcji drużynowej 4 GZ „Wesołe Pląsy” działającej w Szkole Podstawowej w Iwoniczu.
3.3.2.Zwalniam dh Barbarę Bałukę z pełnienia funkcji drużynowej 12 GZ „Leśne Grzybki” działającej w Szkole Podstawowej w Rogach.

13. Inne
13.1.Podaję do wiadomości decyzję Komendy Kursu Przewodnikowskiego „Zostaw ślad” zorganizowanego przez Hufiec ZHP Krosno w okresie październik - listopad 2017 r.
13.1.2.Dyplom ukończenia Kursu Przewodnikowskiego otrzymali:

  • sam. Maria Radkowska - 2/II/2017
  • pwd. Krzysztof Matusik - 3/II/2017
  • pion. Marlena Gazda - 4/II/2017
  • ćw. Jakub Józefczyk - 5/II/2017

13.1.3.Pozostali uczestnicy kursu uzyskają dyplomy po spełnieniu warunków podanych przez Komendę Kursu.

Czuwaj! 
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP