Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L11/2017

Krosno, 23.10.2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                            
Komendant hufca ZHP Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L.11/2017

8. Zaliczenie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2016/2017 następującym druhom i druhom:

 1. hm. Marek Aftanas-członek KSICh
 2. hm. Alina Basak-członek KSIH
 3. phm. Daniel Boczar- skarbnik Hufca
 4. hm. Henryk Bogacz-sekretarz hufcowego zespołu                                                                           
 5. hm. Jan Borek -Komendant Hufca ZHP                                                    
 6. hm. Danuta Bok-przewodnicząca KSIH
 7. pwd. Brygida Bożek-członek KSW
 8. pwd. Joanna Brynecka-członek zespołu programowego
 9. hm. Ewa Frydrych -drużynowa
 10. hm. Kamila Frydrych-namiestniczka zuchowa
 11. phm. O. Patryk Jankiewicz-kapelan Hufca
 12. hm. Dorota Jurczak-drużynowa
 13. phm. Szymon Kowal-drużynowy
 14. phm. Katarzyna Kołodziej-drużynowa
 15. phm. Jolanta Krygowska-członek KSIH
 16. hm. Piotr Lubaś-drużynowy
 17. phm. Piotr Lidwin-administrator danych osobowycy
 18. phm. Jolanta Muzyka-drużynowa
 19. hm. Jan Omachel-Komendant Kręgu Seniora
 20. pwd. Mikołaj Przetacznik-Przewodniczący KSW
 21. pwd. Stanisław Penar- drużynowy
 22. phm. Mariola Twaróg- drużynowa
 23. pwd. Kamila Rodzeń- członek KSW
 24. phm. Małgorzata Wach -drużynowa
 25. hm. Elżbieta Wawrzkiewicz- członek komendy hufca
 26. phm. Maria Wojtoń - członek namiestnictwa zuchowego
 27. hm. Marek Wójcik - członek KRH
 28. phm. Paulina Wysocka - zastępca Komendanta ds. programowych
 29. pwd. Aleksandra Wojtowicz-członek Zespołu Programowego Hufca
 30. pwd. Renata Zroska – Kalecińska - drużynowa
 31. pwd. Karolina Zawisza  - członek zespołu programowego
 32. pwd. Dorota Nycz- drużynowa
 33. pwd. Barbara Klecha-drużynowa
 34. pwd. Zuzanna Józefczyk - drużynowa
 35. pwd. Weronika Zawisza - drużynowa
 36. pwd. Justyna Zimny-Frużyńska - drużynowa
 37. pwd. Michał Józefczyk-drużynowy
 38. pwd. Karolina Turowska - drużynowa
 39. pwd. Tomasz Ślemp - Komendant Szczepu Harcerskiego „Górskie Bractwo”
 40. pwd. Weronika Hejnar- drużynowa
 41. hm. Łukasz Wójcik - Kierownik Referatu Wędrowniczego

13. Inne
13.1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 24.10.2017 zamykam pwd. Weronice Zawiszy harcerski Orlej.
13.2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 30.09.2017 otwieram próbę sam. Marii Radkowskiej  z 2 DH na stopnień Harcerki Orlej. Opiekunką próby mianuję phm. Paulinę Wysocką.
13.3. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 30.09.2017 otwieram próbę wędrowniczą trop. Urszuli Jakubczyk z 2 DH. Opiekunką mianuję sam. Marię Radkowską. 
13.4. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 30.09.2017 otwieram próbę och. Aleksandrze Nowotyńskiej z 5 DHS. Opiekunką mianuję pwd. Joanne Brynecką.

Czuwaj!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP