Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L1/2018

Krosno, 26.01.2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                            
Komendant hufca ZHP Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L.1/2018

Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Krosno, będą się odbywać co dwa miesiące w ostatni piątek danego miesiąca. Wnioski o otwarcie lub zamknięcie próby należy składanie dwa tygodnie przed posiedzeniem Komisji. Przekroczenie terminu będzie skutkować rozpatrzeniem wniosku na kolejnych posiedzeniach KSI Hufca.

7. Mianowanie instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki
7.1.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29.12.2017 r. zamykam próbę przewodnikowską dh sam. Małgorzacie Prajsner i przyznaję stopień przewodniczki oraz dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni
7.4.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29.12.2017 r. otwieram pwd. Justynie Zimny-Frużyńskiej próbę na stopień podharcmistrzyni.

12. Pochwały, wyróżnienia
12.1. Dziękuję następującym drużynom harcerskim za odbiór Betlejemskiego Światła Pokoju w Zakopanem:
- 6 DH z Dukli
- 11 DH z Lubatowej
- 20 DH z Korczyny
- 3 DH, 5 DH, 13 DH z Krosna

za odebranie Światła Pokoju w Krakowie:
- Szczepowi Harcerskiemu z Krościenka Wyżnego
- 12 DH z Rymanowa

12.2. Dziękuję 2 DH z Krosna – Białobrzegi za zorganizowanie hufcowej uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju dla harcerzy z Hufca.

12.3. Dziękuję 2 DH z Krosna za przekazanie Światła Betlejemskiego szkołom, urzędom, kościołom w mieście Krośnie oraz 4 DH z Krosna za przygotowanie koncertu kolęd podczas Wigilii Miejskiej.

13. Inne
13.1. Na wniosek Komendy kursu zaliczam ukończenie kursu przewodnikowskiego następującym druhnom i druhom:
- sam. Klaudii Mercik
- ćw. Adrianowi Bożkowi
- ćw. Beniaminowi Wyskielowi

Czuwaj!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP