Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz specjalny L3/2018

Krosno, 04.04.2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca ZHP Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz specjalny L3/2018

W dniu 04.04.2018r. w tragicznym wypadku drogowym zginęła druhna Patrycja Głowińska, harcerka 5 Krośnieńskiej Drużyny Harcerek „Shenandu” im. J. Falkowskiej. Jesteśmy przeniknięci bólem z powodu tej tragedii i łączymy się w żalu z rodziną oraz przyjaciółmi. 

Druhny i druhowie: ogłaszam 3 dniową żałobę członków Hufca ZHP Krosno. 

Czuwaj, 
hm. Jan Borek

Jest taki moment w biegu ludzkiego życia, na który nigdy nie jesteśmy gotowi. To moment, kiedy odchodzą najbliżsi, nasi przyjaciele i koledzy. Tak też się stało, kiedy dotarła do nas wiadomość o tragicznej śmierci druhny Patrycji Głowińskej z 5 DH „Shenandu” im. J. Falkowskiej z Krosna. Jeszcze wczoraj była z nami na spotkaniu w Hufcu, a dziś już nie ma Jej wśród żywych. W harcerstwie pełniła zapewne wiele wart, a dziś odeszła na wieczną wartę. Wszyscy, którzy znali druhnę Patrycję zapewne będą o Niej pamiętać i wspominać wspólne harcerskie spotkania i realizowane zadania. 

 

Czuwaj na wiecznej warcie druhno Patrycjo...

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP