Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L3/2018

Krosno, 10.03.2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L3/2018

2. Hufiec
2.3 Rozwiązanie składów
2.3.1Z dniem 5 marca 2018 r rozwiązuje sztab obchodów Dnia Myśli Braterskiej.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagany
12.1Udzielam pochwały dla 11 GZ „ Laskowe Orzeszki” z Jedlicza i 16 GZ „Słoneczne Promyczki” z Lubatowej za zajęcie I miejsca w Hufcowym Festiwalu Piosenki Zuchowej.
12.1.2 Udzielam Pochwały dla hm. Kamili Frydrych za przygotowanie warsztatów dla drużynowych zuchowych z zakresu obrzędowości zuchowej, które odbyły się w dniach 24 lutego 2018r. w lokalu Hufca Krosno.

13.Inne
13.1 Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 16.02.2018r. zamykam próbę wędrowniczą trop. Darii Klimkiewicz.
13.2Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 16.02.2018r otwieram próbę wędrowniczą następującym druhom: 

 • dr. Katarzynie Gierlach z 20 DH „Pagoda” z Korczyny
 • trop. Angelice Smuga z 6 DH „Iskra” z Dukli

13.3Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 16.02.2018r zamykam próbę na naramiennik wędrowniczy:

 • sam. Paulinie Biedroń z 5 DH
 • sam. Patrycji Rajchel z 8 DSH
 • ćw. Jakubowi Józefczykowi z 8 DSH 

13.4 Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 16.02.2018r zamykam próbę Harcerki Orlej:

 • sam. Patrycji Rajchel z 8 DSH im. Szarych Szeregów 
 • pwd. Weronice Hejnar z 4 DH. z Nienacka

13.5. Zatwierdzam wniosek wymagań na sprawności:

 • Wędkarz Początkujący*
 • Wędkarz**
 • Wędkarz Ekspert***
 • Mistrz Wędkarstwa****

opracowane przez dh. pwd. Justynę Zimny – Frużyńską, drużynową 6 DH ISKRA im. por. Władysława Barana „Bekas” z Dukli.   

Czuwaj!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP