Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L2/2018

Krosno, 10.02.2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego 
Komendant Hufca Krosno
Im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L2/2018

2.  Hufiec
2.1. Informacje
2.1.1. Rozwiązuję komisję inwentaryzacyjną biblioteki Hufca.
2.1.2Powołuję sztab obchodów Dnia Myśli Braterskiej, w skład którego weszły następujące druhny i druhów:

  • pwd. Karolina Zawisza – komendantka
  • phm. Paulina Wysocka – z-ca komendantki
  • pwd. Aleksandra Wojtowicz – czł. sztabu ds. programowych
  • phm. Joanna Brynecka – czł. sztabu ds. organizacyjnych
  • pwd. Michał Józefczyk - oboźny

7. Mianowanie instruktorów
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 10 lutego 2018 r. przyjmuję pwd. Krzysztofa Matusika w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1.Serdecznie dziękuję dh. hm. Kamili Frydrych za bardzo duży wkład pracy na rzecz uporządkowania księgozbioru Hufca.
12.2.Udzielam pochwały dh. hm. Ewie Frydrych, phm. Jolancie Muzyce i pwd. Dorocie Nycz za wysłanie największej liczby pozdrowień z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

Czuwaj!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP