Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz specjalny L2/2018

Korczyna, 03.03.2018r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz specjalny L2/2018

Druhny i Druhowie!

Od lat nieodłącznym elementem harcerskiego wychowania jest służba Ojczyźnie. Dla każdego harcerza Ojczyzna jest fundamentem. Dlatego to ona staje się obrazem całej harcerskiej tożsamości. Ten rok jest dla nas szczególnie ważny ze względu na obchody 100. rocznicy odzyskania przez nasz Kraj niepodległości. Niepodległość to brąz na cokołach, lecz na co dzień – mówiąc po prostu polski dom, polski las, polska szkoła. Polska znaczy – bez strachu spać, spokojnie się budzić, kochać, śmiać się i pewnie trwać – w wolnym kraju wśród wolnych ludzi.

W tym wyjątkowym dniu i miejscu rozpoczynamy Hufcowe obchody Święta Niepodległości. Wierzę, że ten czas pozwoli lepiej poznać losy naszej Ojczyzny. Nie zapominajmy o sylwetkach bohaterów, którzy poświęcali swoje życie, abyśmy my mogli żyć w wolnym kraju. 

Czuwaj!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP