Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz specjalny L4/2018

Krosno 12.05.2018 r. 

Związek Harcerstwa Polskiego                                                   
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz Specjalny L4/2018

Druhny i Druhowie!

Ten rok jest szczególny dla harcerstwa z kilku względów: obchodzimy stulecie Związku Harcerstwa Polskiego i stulecie odzyskania  przez Polskę niepodległości, a w naszym  hufcu trzydziestopięciolecie nadania imienia Jana i Stanisława Magurów. Chcemy, wykorzystując tę okazję, złożyć dzisiaj  kwiaty na grobie biologicznej matki braci Magurów, która spoczywa na cmentarzu tu w Jedliczu i pomodlić się w jej intencji.

Pamiętamy dobrze historię życia dwóch młodych chłopców którzy w okrutny czas wojny podjęli nierówną walkę z niemieckim okupantem. Młode serce przepełnione harcerskimi ideałami miłości do Ojczyzny i wolności, wszczepionymi przez rodziców gdzie, olbrzymią rolę odegrała  mama z wyboru życiowego, Emilia Maria Magura,  popchnęło ich do działania. Byli harcerzami, ale i żołnierzami, a ich krótki życiorys był bez końca wypełniony ideą służby Bogu, Polsce i bliźnim.

Dziś są dla nas wzorem odwagi, bohaterstwa i poświęcenia wymagających często najwyższej ofiary i dlatego, pragniemy oddać im hołd. 

Druhny i Druhowie!
Nazwisko naszych bohaterów jest wpisane w chlubną historię Związku Harcerstwa Polskiego i na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci jako najpiękniejszy symbol i wzór cnót harcerskich. Niech ich postawa będzie przykładem dla zuchów i harcerzy naszego Hufca. Nie zapomnijmy również o harcerzach i harcerkach, którzy w trudnych dla Ojczyzny chwilach wspaniale zdali egzamin z patriotyzmu.

Z okazji święta naszego Hufca życzę Wam owocnej służby pełnionej Bogu, Polsce i ludziom, wiele radości i satysfakcji z Waszych dokonań i niezachwianej wiary w sens Harcerskich Ideałów. 

Czuwaj!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP