Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L6/2018

Krosno, 05.06.2018

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkaz L6/2018

6. Harcerska Akcja Letnia
6.1.  Mianowania komendantów

6.1.1 Mianuję phm. Katarzynę Kołodziej komendantką obozu harcerskiego Hufca Krosno w Woli Michowej w terminie od 25.06-07.07.2018 r.
6.1.2 Mianuję phm. Paulinę Wysocką komendantką biwaku w Woli Michowej w dniach od 23-25.06.2018 r.
6.1.3 Mianuję hm. Jana Omachla komendantem obozu Szczepu Harcerskiego w Karwieńskich Błotach organizowanego w dniach od 12.07-25.07.2018r.

12.Pochwały, wyróżnienia, nagany

12.1Serdecznie dziękuję druhnom: phm. Jolancie Muzyce, phm. Jolancie Krygowskiej, phm. Marioli Twaróg za pracę przy organizacji imprezy z okazji Święta Hufca w dniu 12 maja 2018 r.
12.2.Dziękuję dh hm. Piotrowi Lubasiowi za przygotowanie organizacyjne i programowe 35 rocznicy nadania imienia Hufcowi.
12.3.Dziękuję dh hm. Markowi Wójcikowi za oprawę miejsca przy grobie Pani Magurowej w Jedliczu.
12.4.Dziękuję kadrze instruktorskiej i harcerzom za udział w Święcie.

Czuwaj!
hm. Jan Borek

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP